Hoaxové zprávy

Každý den přitéká do vod internetu obrovský proud informací. Mnohé se nám potom přímo samy nabízejí. Vyskakují na sociálních sítích, přijdou nám od našich známých prostřednictvím e-mailu či messengeru. Ne všechny informace jsou ale relevantní a pravdivé. Jako hoax se označují ty zprávy, které jsou podvodné, poplašné, mystifikující či klamné.

Žena čte z počítače

Zprávy s klamným obsahem se snaží působit věrohodně a používají k tomu triky, které jejich věrohodnost zvyšují. Za prvé své oběti téměř vždy nabádají, aby rozesílaly zprávu dál. Když Vám taková zpráva přijde od přítele či rodiny, tak z psychologického hlediska na Vás bude působit přesvědčivěji, než když bude na jakémsi anonymním serveru. K tomu, aby přesvědčili, že je důležité ji rozeslat, používají různá varování, která je nutná rozšířit mezi lidi. Jindy tvrdí, že unikly tajné informace, nebo slibují, že za rozeslání dostanete nějakou odměnu. Mohou také obsahovat naléhavou prosbu o pomoc někomu v ohrožení. Zkrátka dělají vše proto, aby nás přesvědčily o nutnosti jejich šíření.

V textu se často objevují určité fráze, které mají zvýšit důvěryhodnost. Používají třeba vymyšlená jména odborníků, jindy zneužívají jména skutečných odborníků, kteří ale nemají s danou zprávou nic společného. Někdy uvádí názvy známých firem, kteří mají zaručené informace či varování.

K  hoaxům se řadí i zprávy, které jsou rozesílané pouze z pověrčivosti. Začínají buď přáním, nebo srdceryvným příběhem a poté Vám sdělí, že pokud je nerozešlete určitému počtu přátel, tak se stane nějaké neštěstí. Naproti tomu, pokud dodržíte pokyny, tak na Vás čeká nějaká šťastná novinka.

Mezi nejnebezpečnější hoaxy patří zprávy, které chtějí získat Vaše osobní informace, či cílí na Vaše finance. Jedná se třeba o falešné zprávy z banky, které žádají o vyplnění formuláře s Vašimi údaji, a pohrozí tím, že Vám jinak zruší účet či zablokují prostředky. Nebo se ozve neznámá loterijní společnost, která vylosovala Vaší e-mailovou adresu a má pro Vás připravenou výhru. Její vyzvednutí je ale podmíněno složením manipulačního poplatku, který se pochopitelně chce od Vás.

Jak se hoaxům bránit a jak je rozeznat od pravdivých zpráv? První podezření může vyvolat, když Vás zpráva jakkoliv nutí, abyste ji rozeslali dalším lidem. U zpráv z banky zůstává faktem, že od Vás obvykle žádné osobní informace ani přihlašovací údaje prostřednictvím e-mailu z bezpečnostních důvodů nepožadují. Nikdy není doporučeno posílat někomu peníze na základě podezřelého e-mailu.
Muž se dívá na telefon

Pokud budete chtít ověřit, zda je zpráva hoax, tak můžete jednoduše vložit část zprávy do vyhledavače a zjistit, zda není v seznamu některého serveru s databází hoaxových zpráv. Pokud zprávu nemáte ověřenou, doporučuji ji nešířit.

Závěrem Vás mohu ujistit, že pokud nerozešlete svým přátelům zprávu, která Vás o to sama prosí, tak se nestane vůbec nic.